Dance

Sprzedaż biletów on-line 

– Obsługa rezerwacji biletów, miejsc przy stolikach oraz opłat
startowych dla tancerzy jest realizowana za pośrednictwem strony www.bereadymasterscup.com
– Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się system Dotpay.
– Organizator turnieju zobowiązuje się, w przypadku dokonania przez kupującego opłaty za pomocą płatności on-line, dostarczyć Kupującemu zakupiony bilet w formie elektronicznej na podany adres email lub umożliwić mu pobranie wygenerowanego biletu ze swojej strony internetowej lub w innej formie po uprzednim kontakcie z Organizatorem.
W przeciwnym wypadku Organizator zwróci 100% zapłaconej kwoty kupującemu w ciągu 14 dni.
– Dostępne formy płatności to przelew bankowy oraz szybkie formy płatności dla wszystkich banków zintegrowanych z systemem Dotpay.
– Ochrona danych osobowych. W momencie rezerwacji biletów na turniej on-line konieczne jest podanie przez Kupującego jego prawdziwego
Imienia, Nazwiska oraz adresu E-mail. Przekazanie tych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do dokonania zakupu biletu. Przekazane
dane podlegają pełnej ochronie wynikającej z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
– Organizator turnieju będzie administrować danymi, tj. przechowywa
, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład BEREADY MASTERS CUPi z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji
lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach BEREADY MASTERS CUP lub ofertach specjalnych. Organizator deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną
sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.
– Polityka zwrotów. Ze względu na specyfikę rezerwowania konkretnych miejsc na sali, na której odbywać się będzie turniej tańca zwroty nie są akceptowane przez Organizatora. Kupujący zobowiązany jest do podjęcia przemyślanej decyzji co do wyboru miejsca i decyzji o jego wykupieniu.
Organizator dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany miejsca na inne w tej samej cenie lub na miejsce w cenie wyższej od pierwotnie wykupionej po uprzednim kontakcie z Organizatorem. Zastrzega on sobie jednak prawo do odmowy zamiany miejsca bez podawania przyczyny.
– Polityka reklamacji. Organizator zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sytuacji gdy organizowane przez niego wydarzenie się nie odbędzie. Organizator zobowiązuje się w takim przypadku do dokonania zwrotu 100% wpłaconej przez Kupującego kwoty na podane przez Kupującego konto. Kontakt w sprawie reklamacji:
info@bereadymasterscup.com

New Date BeReadyMastersCup Competition 2021 Zamknij